Település rendezési eszközök

Hirdetmény 

Kocsér településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek jóváhagyásáról A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés a) pontja és 30. § (12) bekezdések értelmében a következő tájékoztatást adom: Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési feladatainak ellátása keretében 2020. május 29-én a község új településfejlesztési koncepciójának és településszerkezeti tervének határozattal és a helyi építési szabályainak önkormányzati rendelettel való jóváhagyása megtörtént. A jóváhagyott településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. A jóváhagyott településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A helyi építési szabályzat az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti,táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapít meg.  A jóváhagyott településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat a www.kocser.hu webhelyről elérhető.  

Kocsér, 2020. június 12.

Fájlok: