Tájékoztató

2022. október 1-től megszűnik a Kossuth Lajos utca IO. szám alatti szelektív hulladékgyújtó sziget, mivel minden kocséri lakosnak lehetősége van a mellékelt tájékoztató szerint otthonában gyűjteni a szelektív hulladékot. Amennyiben a háztartásokban keletkezett szelektív hulladék mennyisége mégis meghaladja az edény mértékét, abban az esetben a csomagolási hulladék áttetsző zsákban is kihelyezhető. A közösségi gyújtóedény az üvegpalackok számára megmarad, mivel az a háztartások szelektív gyújtóedényébe nem kerülhet. A közösségi gyújtóedény a Szent István térre kerül áthelyezésre. Ide csak üvegpalackokat szabad lerakni, az egyéb szemét lerakása szigorúan tilos, feljelentést von maga után.
A külterületi ingatlanokba a szeptemberi Kocséri Híradóval együtt eljuttatunk 2-2 sárga zsákot, amelyeket a szabályosan gyűjtött szelektív hulladékkal a gyűjtési napokon (minden második kedd) 7 és 8 óra között be lehet hozni a Szent István térre, ahonnan elszállításra kerülnek. Itt mindenki kaphat új zsákokat is. Itt az egyéb (pl. kommunális) hulladék lerakása szigorúan tilos, a szabálytalanul lerakott szemetet a tér figyelő kamerák felvételei alapján a lerakónak visszaszállítjuk és ót megbírságoljuk.
A használt sütőolajat gyújtó edényzetet továbbra is lehet lerakásra használni — az edény a konyha udvarára kerül áthelyezésre.

Bízunk benne, hogy pozitívan fogadják a változást, amellyel rendezett formában történhet a szelektív hulladék kihelyezése és szállítása.

Hriagyel Csaba polgármester