Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2023. VI. ütem)

Hirdetmény a 10 ha térmértéket meg nem haladó, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével, hirdetmény közzétételével történő értékesítéséről.

https://nfk.gov.hu/felhivasok