Sajtóközlemény Befejeződött az Egészségház felújítása Kocséron

Sajtóközlemény
Befejeződött az Egészségház felújítása Kocséron

Kocsér Község Önkormányzata 2017.08.24-én sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének

támogatása Pest megyében című, PM_EUALAPELLATAS _2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósult meg, támogatója a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A 81,23 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kocsér, Szabadság út 34 szám alatti egészségház került felújításra.

A Támogatási Szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/26

A kivitelezési munkálatok 2018.05.16-án kezdődtek meg. A projekt keretében többek között fűtéskorszerűsítés, az orvosi váró akadálymentesítése és

bővítése, a védőnői váró belső átalakítása, a személyzeti mosdók bővítése, a tetőhéjazat bontása és cseréje, homlokzati és belső nyílászárók cseréje, a

külső falak hőszigetelése, valamint a födém hőszigetelése valósult meg.

A kivitelezési munkálatokat a P-Solaris Kft. végezte. A sikeres műszaki átadás átvétel 2018.11.22-én megtörtént. A kivitelezés befejezését követően

2018.11.29-én a projekt ünnepélyes zárórendezvénye is megtartásra került.

A projekt elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy a települési egészségügyi ellátás megfelelő színvonalú legyen, melynek eredményeképp korszerű

szolgáltatást tudunk biztosítani a település lakosainak. Jelen fejlesztés hatására büszkén mondhatjuk, hogy ez a célunk megvalósult.

A felújítást követően megszűnt az épület alul és túlfűtöttsége. A szigetelésnek köszönhetően az épület energia ráfordítása töredékére csökken. A fejlesztés,

mind a szolgáltatás minőségében, mind az ellátást végző orvosok, asszisztensek, védőnők munkakörülményeinek javulásában hoz pozitív változást, illetve

a beruházás hatására a páciensek méltó körülmények között várakozhatnak és juthatnak egészségügyi ellátáshoz.