Művelődési ház fejlesztés Kocséron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00049

Pályázati konstrukció:
TOP Plusz 1.2.1-21-PT1 „Élhető települések”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00049
Projekt címe: Művelődési ház fejlesztés Kocséron

Kedvezményezett neve: KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett címe: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.

Elnyert támogatás: 299 999 966 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jólléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A felhívás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újra hasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását. A támogatható tevékenységek széles választékával, azok egymást erősítő, szinergikus hatásának biztosítása egy projekten belül tervezhető és megvalósítható.

A pályázati felhívásban szereplő önállóan támogatható közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztésekre vonatkozó tevékenységek lehetőségei Kocsér község olyan több évtizedes problémájára nyújthat megoldást, amely megszüntetheti a kor igényeit szolgálni nem tudó, a jelenlegi Művelődési Központnak helyet adó ingatlan infrastrukturális hiányosságait.

A projekt megvalósulása esetén a község központjában fekvő a korábban iskolaként funkcionáló épület („Régi iskola épület”, Kocsér, Kossuth Lajos út 10.) újulhat meg, és nyújthat olyan szolgáltatásokat, fenntartható intézményként, amely hozzájárul a település környezeti állapotának javításához. A tervezett tevékenységek közül az arányaiban az infrastruktúrafejlesztésre irányuló építési tevékenység a legjelentősebb. A külső és belső felújítás során olyan technológiai megoldásokra törekszünk, amelyekkel, elérhető a hosszútávú gazdasági fenntarthatóság és amelyek segítik a települési klíma javítását, valamint az általános környezeti állapot fejlesztéséhez is hozzájárul.

A projekt megvalósulásával elérhetővé válik, hogy olyan kulturális tevékenységek fejlődhessenek tovább, illetve új szolgáltatási formák jöhessenek létre, amelyek korábban korlátozott, vagy egyáltalán nem létező módon voltak jelen a kocséri közéletben. A projekt célja, hogy az infrastruktúrafejlesztéssel a helyi lakosok, elsősorban a hasznos szabadidő eltöltésében talán kevésbé otthonosan mozgó fiatalok megtalálhassák azt a központi helyet, ahol tartalmasan, helyi értékeket megismerve hasznosan tudják eltölteni idejüket, akár egyidőben több, párhuzamosan folyó tevékenység közül választva, megteremtve többek között a generációk újra egymásra találásának lehetőségét.

A projekt keretében az épület belső átalakítása, fejlesztése, gyenge-erősáramú fejlesztése, belső nyílászáróinak cseréje, a hozzájuk kapcsolódó kivitelezési feladatokkal, valamint az udvar rekonstrukciója, funkcióbővítése valósul meg. A projekt célcsoportjába tartozó, több, hátrányos helyzetűnek tartott csoport esetében közvetlen segítséget nyújthat a fejlesztés eredménye, így a romák és/vagy mélyszegénységben élők, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők hasznos szabaditőeltöltésére nyújthat lehetőséget. Kiemelt célcsoport a településen élő fiatalok, akiknek hétköznapjaiba meg tudjon jelenni a közös alkotótevékenység (generációkat összefogó közös közösségépítő programok, művészeti foglalkozások, kreatív csoportmunka), valamint, hogy a fiatalok bevonásra kerüljenek a kulturális életbe, segítve, hogy a spontán kikapcsolódás területén találják meg közösségeiket, és nem intézményi környezetben.

A közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló épület és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés tevékenységhez illeszkedve az önkormányzati tulajdonban lévő építmény korszerűsítése valósul meg. A tevékenység a hozzá kapcsolódó szolgáltatásbővítéssel teljesíti a felhívásban megfogalmazott célokat, hozzájárul a fiatalok helyben maradásához, egyúttal a község általános környezeti állapotát is javítják.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Pest Vármegyei Igazgatósága

Projekt várható zárása: 2024. november 30.

A projektről bővebb információt a www.kocser.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Hriagyel Csaba polgármester
Telefon: +36 70/314-7064
+36 53/359-080/11 mellék
E-mail: [email protected]