Lakossági felhívás

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az idei évben már több alkalommal
indított büntetőeljárást a város közterületein, parkjaiban, vagy szórakozóhelyeken
megvalósuló garázdaság miatt. Tapasztalataink szerint –alkalmanként alkohol vagy
kábítószer hatása alatt- a bűnelkövetők erőszakossá válnak, provokálják a
társaságukban lévő embereket, a konfliktushelyzetet dulakodással, bántalmazással vagy
verekedéssel akarják lezárni.
Az elkövető kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása egyrészt veszélyezteti
embertársaik testi épségét, egyben negatívan befolyásolja az állampolgárok szubjektív
közbiztonság érzetét is.
A rendőrség –mint minden más bűncselekmény esetében- a garázdaság elkövetőivel
szemben is határozott fellépést gyakorol. Indokolt esetben, figyelemmel az ügy tárgyi
súlyára, az esetleges bűnismétlés megakadályozására, személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedések mellett folytathatja a büntetőeljárást.
A Nagykőrösi Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy a közösségi együttélés
szabályait tartsák be és tartózkodjanak az ilyen típusú cselekmények elkövetésétől!