Könyvtár

A Kocséri ÁMK Községi Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Kocséri ÁMK Községi Könyvtár a település kultúraközvetítő, információátadó alapintézménye.
Fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez. Hozzájárul az írni-olvasni tudás fejlesztéséhez, segíti a felnövekvő nemzedékek olvasóvá nevelését.
Információs hátteret nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, közhasznú helyismereti információkat közvetít. Segíti a helyi iskola pedagógiai programjának megvalósulását, a szervezett oktatásban és az önképzésben részt vevő személyek tanulását. Mindenki számára biztosítani kívánja az életen át tartó tanulást, segítséget nyújt a lakosságnak a közhasznú és egyéb információk megszerzéséhez, szabadidő hasznos eltöltéséhez, a szellemi és kulturális felemelkedéshez.
Ezen célok megvalósulása érdekében
•    Állományát gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan gyarapítja, gondozza, feltárja
•    Szolgáltatásait a felmerülő igényekhez igazítja, differenciálja
•    Eszközeinek segítségével biztosítja a technika új vívmányainak elérhetőségét
•    Szakmai fejlődésével elősegíti a szolgáltatások minőségének javítását.

Székhely:   Kocsér, Kossuth. u. 16.
Vezető:      Hajagos Mária
Elérhetőség:
  Telefon: 06-53/359-228
Mobil: 06-20/332-6533
  E-mail:  [email protected]
[email protected]

Nyitva tartás:

Hétfő:13-16
Kedd:11-12
13-16
Szerda:13-16
Csütörtök:11-12
13-16
Péntek:13-16

A 2012-ben felújított épületben 12.000 könyvből álló kölcsönözhető és helyben megtekinthető állomány található. Az intézménybe való beiratkozás ingyenes, a látogatók és könyvtártagok a teljes körű szolgáltatást térítésmentesen igénybe vehetik.

Szolgáltatások:

– Kölcsönzés
– helyben olvasás
– folyóiratok, könyvek
– internet
– Információs és Turisztikai Központ működtetése
– Ifjúsági Információs Pont

A könyvtár épülete helyt ad időszakos kiállításoknak, rendezvényeknek.