Kocséri Általános Művelődési Központ

Szervezeti felépítés

A Kocséri Általános Művelődési Központ ( rövidített elnevezése: Kocséri ÁMK ) 2002. december 03-án alakult meg, jelenlegi formájában telephelyeivel együtt 2012. szeptember 01- től működik.

Alaptevékenységi besorolása az államháztartási szakágazaton belül:

851020 – Óvodai nevelés

Alaptevékenységei:

562912 – Óvodai nevelés
562917 – Óvodai intézményi étkeztetés
562919 – Munkahelyi étkeztetés
639990 – Egyéb étkeztetés
680002 – M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
851011 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851012 – Óvodai nevelés, ellátás
855931 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
890302 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
900400 – Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
910121 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910122 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 – Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910201 – Könyvtári szolgáltatások
910501 – Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 – Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Az ÁMK alapítója, fenntartója és irányító szerve Kocsér Község Önkormányzata.

Az ÁMK székhelye: Kocsér, Kossuth Lajos út 16.

Vezető: Hajagos Mária

Elérhetőség:

  Telefon: 06-53/359-228
   E-mail: [email protected]

Az ÁMK a fenti alaptevékenységeinek ellátását telephelyein keresztül valósítja meg.

Telephelyei:
– Faluház és Közösségi Színtér, Kocsér, Szabadság u. 19-21.
– Tündérkert Óvoda, Kocsér, Kossuth Lajos u.6.
– Tündérkert Óvoda Konyhája Kocsér, Szent István tér 10.