Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázat

Kocsér Község Önkormányzata 2021-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz.
Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű :

 • felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típus)
 • a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típus)
  Részletes pályázati kiírás:
 • A típus: https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/
 • B típus: https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/
  Regisztráció és pályázat beadása: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
  A pályázat beadásához segítség a https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/ oldalon található.
  A pályázat az online felület megnyitását követően azonnal benyújtható.
  Beadási határidő: 2021.11.05.