Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér

A Kocséri ÁMK Községi Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Kocséri ÁMK Községi Könyvtár a település kultúraközvetítő, információátadó alapintézménye.
Fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez. Hozzájárul az írni-olvasni tudás fejlesztéséhez, segíti a felnövekvő nemzedékek olvasóvá nevelését.
Információs hátteret nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, közhasznú helyismereti információkat közvetít. Segíti a helyi iskola pedagógiai programjának megvalósulását, a szervezett oktatásban és az önképzésben részt vevő személyek tanulását. Mindenki számára biztosítani kívánja az életen át tartó tanulást, segítséget nyújt a lakosságnak a közhasznú és egyéb információk megszerzéséhez, szabadidő hasznos eltöltéséhez, a szellemi és kulturális felemelkedéshez.
Ezen célok megvalósulása érdekében
•    Állományát gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan gyarapítja, gondozza, feltárja
•    Szolgáltatásait a felmerülő igényekhez igazítja, differenciálja
•    Eszközeinek segítségével biztosítja a technika új vívmányainak elérhetőségét
•    Szakmai fejlődésével elősegíti a szolgáltatások minőségének javítását.

 

Székhely:   Kocsér, Kossuth.u.16.
Vezető:      Hajagos Mária
Elérhetőség:
  Telefon: 06-53/359-228
  E-mail:  kohir@freemail.hu

 

Nyitva tartás:

Hétfő: 13-16
Kedd: 9-12
13-16
Szerda: 13-16
Csütörtök: 10-12
13-16
Péntek: 13-16

Az intézményt 2001-ben alapította a Községi Önkormányzat.

A 2012-ben felújított épületben 12.000 könyvből álló kölcsönözhető és helyben megtekinthető állomány található. Az intézménybe való beiratkozás ingyenes, a látogatók és könyvtártagok a teljes körű szolgáltatást térítésmentesen igénybe vehetik.

 

Szolgáltatások:

- Kölcsönzés
- helyben olvasás
– folyóiratok, könyvek
- internet
- Információs és Turisztikai Központ működtetése
- Ifjúsági Információs Pont

 

A könyvtár épülete helyt ad időszakos kiállításoknak, rendezvényeknek.

 

A felújított könyvtér épületének ünnepélyes avatása 2012. augusztus 20. alkalmából

 

 A felújított könyvtér épületének ünnepélyes avatása 2012. augusztus 20. alkalmából

 

 

 Felújítás alatt

 

 Felújítás alatt