Kocséri Általános Művelődési Központ

Szervezeti felépítés

A Kocséri Általános Művelődési Központ ( rövidített elnevezése: Kocséri ÁMK ) 2002. december 03-án alakult meg, jelenlegi formájában telephelyeivel együtt 2012. szeptember 01- től működik.

 

Alaptevékenységi besorolása az államháztartási szakágazaton belül:

851020 - Óvodai nevelés

 

Alaptevékenységei:

562912 - Óvodai nevelés
562917 - Óvodai intézményi étkeztetés
562919 - Munkahelyi étkeztetés
639990 - Egyéb étkeztetés
680002 - M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
851011 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851012 - Óvodai nevelés, ellátás
855931 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
890302 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
900400 - Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
910121 - Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910122 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910201 - Könyvtári szolgáltatások
910501 - Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

 

Az ÁMK alapítója, fenntartója és irányító szerve Kocsér Község Önkormányzata.

 

Az ÁMK székhelye: Kocsér, Kossuth Lajos út 16.

Vezető: Hajagos Mária

Elérhetőség:

  Telefon: 06-53/359-228
   E-mail: kohir@freemail.hu

 

Az ÁMK a fenti alaptevékenységeinek ellátását telephelyein keresztül valósítja meg.

 

Telephelyei:
- Faluház és Közösségi Színtér, Kocsér, Szabadság u. 19-21.
- Tündérkert Óvoda, Kocsér, Kossuth Lajos u.6.
- Tündérkert Óvoda Konyhája Kocsér, Szent István tér 10.

 

Alapító okirat letöltése PDF formátumban.

 
Kocséri Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat letöltése PDF formátumban.