Épületenergetikai korszerűsítés Kocséron TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00003

Pályázati konstrukció:
TOP Plusz 2.1.1-21-PT1 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00003
Projekt címe: Épületenergetikai korszerűsítés Kocséron

Kedvezményezett neve: KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett címe: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.

Elnyert támogatás: 218 999 990 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt célja és tartalma:
Az emberiség komoly kihívások előtt áll. Az eddigi fejlődés két fontos pillére – a stabil éghajlat és az olcsó, fosszilis energiaforrások elérhetősége – nem garantált többé. Az energiafogyasztáshoz kapcsolódó CO2 kibocsátás mértéke akkora, hogy az már a Föld klímájában globális és lokális szinten is változásokat, növekvő instabilitást idéz elő. Az Önkormányzatoknak mindezek miatt csökkentenie kell függését fosszilis energiahordozóktól, és a CO2 kibocsátását, emellett törekedni kell a megtermelt jövedelmek helyben tartására.

A felhívás célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent.

A projekt megvalósításának fő eredménye a közel nulla szintre csökkentő fosszilis energiaigény és felhasználás biztosítása.
A projekt keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő Kocsér, Kossuth Lajos út 10. szám alatti Közösségi ház (“Régi iskola épület”), épületenergetikai korszerűsítését tervezi megvalósítani. A kiválasztott épület jelenleg a Felhívás 2.3. pont 3) -as pontjában meghatározott, támogatható funkciók közül a „c)” pontban részletezett „Művelődési házak, színházak, egyéb rendszeresen használt közösségi terek” támogatható funkciót lát el.
Az épület az 1985-ben épült, energetikai besorolása “JJ” “Kiemelkedően rossz”. A mai normáknak megfelelő energetikai korszerűsítést követően, az épület várható energetikai besorolása “BB” lesz.
A projekt mellékleteit képező „köztes” és „tervezett” állapotra elvégzett 7/2006 TNM rendelet szerinti épületenergetikai számítások az alábbi javaslatok figyelembevételével kerültek elvégzésre. Ennek értelmében a tervezett állapot eléréséhez az önkormányzat az alábbi fejlesztéseket kívánja jelen projekt keretében megvalósítani:
A rossz energiahatékonyságú fűtött tereket határoló épületszerkezetek hőszigetelése, valamint a külső nyílászárók cseréje. Tető hőszigetelése 25 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel. Külső falak hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel, műanyag dűbeles rögzítéssel. Padlásfödém hőszigetelése 30 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel. Ablakok cseréje Uw=1,15 W/m2K értékű ablakokra. Üvegezett ajtók cseréje Uw=1,15 W/m2K értékű ajtókra. Ajtók cseréje Uw=1,45 W/m2K értékű ajtókra. Az intézmény éves villamosenergia fogyasztásait fedező 5,88 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetejére. Az épület központi biomassza (tűzifa) kazánházra történő rákötése. Különösen indokolja ezen fejlesztést, hogy az épület a kazánház közlében található, illetve régebben a kazánház teljesítményét már ezen épület későbbi rákötésének lehetőségével kalkulálva határozták meg. A HMV termelés elősegítésére 2 db síkkollektort tartalmazó rendszer telepítése a meglévő tárolókhoz.
A projekt mellékleteit képező „köztes” és „tervezett” állapotra elvégzett 7/2006 TNM rendelet szerinti épületenergetikai számítások ezen javaslatok figyelembevételével kerültek elvégzésre. A „BB” energetikai minősítés eléréshez, valamennyi fejlesztési elem megvalósítása szükséges.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Pest Vármegyei Igazgatósága

Projekt várható zárása: 2024. november 30.

A projektről bővebb információt a www.kocser.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Hriagyel Csaba polgármester
Telefon: +36 70/314-7064
+36 53/359-080/11 mellék
E-mail: [email protected]