Emlékét megőrizzük

Emlékét megőrizzük

2024. március 16-án szombaton életének 88. évében Cegléden elhunyt Horváth Jánosné, született Ragó Ilona, Ica néni, iskolánk nyugalmazott pedagógusa.Tősgyökeres kocséri, felmenői mindkét ágon Jászapátiból települtek Kocsérra. Földművelő szüleinek egyedüli gyermeke volt, tanyai iskolában tanulta meg a betűvetést, és már akkor elhatározta, tanítónő lesz. A nagykőrösi tanítóképzőben szerzett képesítést, majd férjhez ment, Székesfehérváron tanított, de 1957-ben hazakerült szülőfalujába, és attól kezdve mindvégig a kocséri gyerekek tanításának szentelte életét. Tanított összevont tanyasi iskolában alsó tagozaton, majd a falusi iskolában rajzot és orosz nyelvet a felső tagozatban. Több osztályt kísért végig gondos osztályfőnökként a ballagásig, de dolgozott napközis nevelőként is. A község kulturális életében is jelentős szerepet töltött be, évekig vezette a Művelődési Házat, irányított több csoportot, nyugdíjasként a Kocséri Népkört is. Egy gyermeket nevelt fel, második férjével, Horváth Jánossal közel 40 évet éltek együtt boldog házasságban.2008-ban a községi önkormányzat Kocsérért Emlékéremmel köszönte meg több évtizedes munkásságát. „Szeretem az embereket, és ebből a szeretetből, úgy érzem, kapok is vissza. Hiszen az a legnagyobb öröm, ha úgy adhat az ember valamit, hogy azért semmi anyagi ellenszolgáltatást nem vár. Szeretnék még tenni! – mondta ekkor Ica néni.Nyugodjék békében. Emlékét megőrzik tanítványai, tisztelői, egykori kollégái.Az elhunyt végrendeletének megfelelően nyilvános gyászszertartásra nem kerül sor, Ica néni hamvait szűk körben helyezik majd végső nyugalomra a kocséri temetőben.