Szociális tűzifa

Tisztelt Lakosság!Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kocsér Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 118 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást 2.247.900.- Ft értékben.A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, …

Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázat

Kocsér Község Önkormányzata 2021-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz.Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű : felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típus) …

Igazgatási szünet

Tisztelt Kocséri Lakosok!  Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége (Kocsér,Szent István tér 1.) 2021. július 19-től 2021. augusztus 1-ig igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk azalábbiak szerint:Haláleset anyakönyvezése 06/70/323-2034 Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/323-1812 Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. augusztus 2.