Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázat

Kocsér Község Önkormányzata 2021-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz.Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű : felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típus) …

Igazgatási szünet

Tisztelt Kocséri Lakosok!  Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége (Kocsér,Szent István tér 1.) 2021. július 19-től 2021. augusztus 1-ig igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk azalábbiak szerint:Haláleset anyakönyvezése 06/70/323-2034 Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/323-1812 Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. augusztus 2.

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem …

Háziállat ivartalanítási program igényfelmérés

IGÉNYFELMÉRÉS HÁZIÁLLAT IVARTALANÍTÁSI PROGRAMRA  Tisztelt Macskatartók/Kutyatulajdonosok!  Tájékoztatom Önöket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter “Felelős állattartás elősegítése” címen pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára afelelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra. A támogatás célja, hogy a lakosság számára segítséget nyújtson a nemkívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat …

Tájékoztató azonosító matricás rendszerről

Az NHKV Zrt. és a DTkH Nonprofit Kft hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén matricás rendszert vezet be. TÁJÉKOZTATÓ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek …