Búcsú dr. Ádám József professzortól, akadémikustól, Kocsér község díszpolgárától.

 1. január 27-én pénteken a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben vettünk búcsút dr. Ádám József professzortól, akadémikustól, Kocsér község díszpolgárától.
  A ravatalnál először az Akadémia nevében köszöntek el a nemzetközi hírű tudóstól, majd Rózsa Szabolcs, a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja idézte fel Ádám József alakját, oktatói tevékenységét, tudományos pályafutását, melynek betetőzéseként Széchenyi-díjban is részesült. A dékán úr személyes emlékeit, alapos, de emberséges vizsgáztatásait is felidézte, hiszen maga is tanítványa volt Ádám Józsefnek.
  Minden emlékező kiemelte, hogy nemcsak tehetséges tudós és fáradhatatlan tudományszervező volt Jóska, mert többnyire így emlegették, hanem rendkívül emberséges tanár, tisztességes pályatárs és mindvégig szerény, jószándékú ember. Életnek 73. évében, felesége halála után három hónappal, 2022. december 29-én hosszú, súlyos, de méltósággal és reménységgel viselt betegségben hunyt el.
  Kocsérról Hriagyel Csaba polgármester vezetésével családtagok, osztálytársak, tisztelők vettek részt a római katolikus szertartás szerint zajló temetésen.
  Dr. Ádám József urnáját a szállingózó hóesésben a sírkert akadémiai parcellájában helyezték el, de a család szándéka szerint a kocséri temetőbe, a szülők sírjába is kerül majd hamvaiból.
  Pályafutása ösztönző minta, embersége követendő példa legyen számunkra.
  Nyugodjék békében.