Uniós támogatásból ivóvízminőség - javító program indult Kocséron

2015 | 11 | 30

Kocsér Község Önkormányzat

 

Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ BERUHÁZÁSA

 

Kocsér Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 2012 szeptemberben az ivóvízminőség-javítás című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. 2013.01.18-án megszületett a támogatói döntés és 2013.04.18-én a Támogatási Szerződés is hatályba lépett. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt támogatási összege 94 669 720 Ft, összköltsége pedig 106 000 800 Ft volt, melyből 812 222 Ft a projekt szempontjából nem elszámolható költség, és az önkormányzat önerőből biztosította. A támogatási intenzitás 90 %, a fennmaradó 10% saját erőt BM Önerő Alap támogatással egészítette ki a község.

 

 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhetetlen emberi szükséglet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzat kötelező feladata.

 

A projekt Kocsér Ivóvízminőség javító programja II. ütem címet kapta. A beruházás célja az érintett település lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a várost kiszolgáló vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium, vas és mangán tartalma meghaladja az elfogadott határértéket.

 

A projekt megvalósításának kezdete 2013. március 04. volt. A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező és 2013. április 23-án megkötötték a szerződést. A kezdetben 91 302 100 Ft támogatási összegű beruházás során 2015. szeptemberben többlettámogatási igényt nyújtottak be, melynek eredményeként eszközbeszerzésre kapott lehetőséget az önkormányzat. A megvásárolt mobil áramfejlesztő és tartalék légbefúvó berendezés segítségével bármely időpontban biztosítottá válik a megvalósult tisztítási technológián keresztül a település vízellátása a szükséges termelési kapacitások rendelkezésre állásával.

 

A projekt befejezési időpontjában, 2015.11.30-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel is. A projekt eredményeképp a településen szolgáltatott ivóvíz kémiai komponensei az elfogadott határértéken belül vannak jelen.

 

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Irányító Hatóság: Környezeti és Energiahatékonysági
  Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Kedvezményezett: Kocsér Község Önkormányzat Honlap: http://www.kocser.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

Uniós támogatásból ivóvízminőség - javító program indult Kocséron

 

 

Kocsér Község Önkormányzata 91 302 100 forint uniós és hazai támogatást nyert az Ivóvízminőség-javítás című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltségvetése 102 259 000 Ft.

 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhetetlen emberi szükséglet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzat kötelező feladata.

 

Kocsér Község Önkormányzata a településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében nyújtott be pályázatot a KEOP 1.3.0/09-11 program keretében meghirdetett támogatás elnyerésére. A beadott projektjavaslatot a támogató 2013. január 23-án kelt támogató levél szerint támogatásra érdemesnek ítélte, így a település komoly támogatási forrással kezdhetett neki a fejlesztésnek.

 

A projekt Kocsér Ivóvízminőség – javítási programja II. ütem címet kapta. A beruházás célja az érintett település lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a várost kiszolgáló vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium, vas és mangán tartalma meghaladja az elfogadott határértéket.

 

A projekt megvalósításának kezdete 2013. március 4. A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező és 2013. április 23-án megkötötték a szerződést. A projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja: 2014. június 30.

 

 

Kocsér Ivóvíz javító program 1

 
Kocsér Ivóvíz javító program - építkezés 1

 
Kocsér Ivóvíz javító program - építkezés 2

 
Kocsér Ivóvíz javító program - építkezés 3

 
Kocsér Ivóvíz javító program - építkezés 4