Rendeletek

Cím Tartalomhoz csatolt fájl(ok) Dátum
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(XI.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 14/2010.(XII.3.) rendelet módosításáról Microsoft Office document icon szolg.lakas_.berl_.díjas_rendelet.doc 2013.01.16
1./2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja, a díjszámítás módja Microsoft Office document icon hull.rend_.mód.201.sz_.mell_.doc 2013.01.16
Kocsér község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 8/2011.(IV.28.), 2/2012.(I.27.), 10/2012.(V.31.) rendeletekkel módosított ... Microsoft Office document icon hull.rend_.mód.doc 2013.01.16
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fájl helyi_iparuzesi_ados_rend.docx 2013.01.16
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról Fájl szocialis_celu_tuzifas_rend.docx 2013.01.16
Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2012.(IX.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.24.) rendelet módosításáról. Microsoft Office document icon 2012.évi ktgv.rend_.mód.doc 2012.09.13.
KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (VII. 28.) számú rendelete a helyi építmény-és telekadóról Microsoft Office document icon Adós rendeletek egys.szerk_..doc 2012.06.27.
KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2012.(IV.26.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról. Microsoft Office document icon Kocsér községi Önk.zárszámadási r.doc 2012.04.25.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet Microsoft Office document icon szoc.rend_.mód tér.dijak_.doc 2012.03.29.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló 12/2010. (XII. 3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül hely Microsoft Office document icon Ivóvizdij rndelet.doc 2012.03.29.
Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Microsoft Office document icon Vagyonrendelet.doc 2012.03.29.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.24.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Microsoft Office document icon 2012.évi ktv.rendelet.doc 2012.02.23.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról Microsoft Office document icon pénzbeni és természetbeni ellátásokról.doc 2011.09.09.
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe fog Microsoft Office document icon szilárdhull.rendelet[1].doc 2011.04.27.
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (XII.3.) számú RENDELETE a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátás keretében személyes gondoskodás igénybevételi szabályairól Microsoft Office document icon gyermekvédelmi rendelet.doc 2010.12.02.
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról Microsoft Office document icon lakások bérleti dijas rendelet.doc 2010.12.02.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításról Microsoft Office document icon ivóvizdijas rendelet.doc 2010.02.02.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(IX.12.) sz. rendelete a Tanyagondnoki Szolgálatról szóló 17/2007.(XII.13.) rendelet módosítására Microsoft Office document icon tgondnoki_szolg.doc 2008.09.12.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008.(XII. 19.) sz. rendelete a helyi építmény és telekadóról szóló 9/2004.(VII.28.) számú rendelet módosítására Microsoft Office document icon Helyi_epitmeny_es_telekado.doc 2008.02.19.
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAM KOCSÉR 1.sz. melléklet Microsoft Office document icon tanyagondnoki mellékletei.doc 2007.12.13.
KOCSÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 17/2007. ( XII.13.) számú rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Microsoft Office document icon tanyagondnoki szolgálatra rendelet.doc 2007.12.13.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(VII.27.) számú rendelete a helyi környezet védelméről szóló 13/2004.(VII.28.) számú rendelet módosítására Microsoft Office document icon Arusitas rendelet.doc 2007.06.27.
KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (VII. 28.) számú rendelete a helyi építmény-és telekadóról Microsoft Office document icon Helyi építmény és telekadó alaprendelet.doc 2004.08.27.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13 /2004.(VII.28.) rendelete a helyi környezet védelméről szóló 11/2007.(VII.27.), 9/2009.(III.27.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Microsoft Office document icon helyi körny.véd.rend egys.szerk_.doc 2004.07.28.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (VII.28.) rendelete az állattartásról Microsoft Office document icon Állattartási rendelet.doc 2004.07.27.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017(XII.13.) önkormányzati rendelete Kocsér Község településképének védelméről PDF icon 10sz_rendelet.pdf

Oldalak