KUTAK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL

A Parlament a jelenlegi ülésszakban tárgyalta volna az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásának rendjét.

Magyarország Kormánya javaslata alapján az Országgyűlés úgy döntött, hogy a kutak bejelentési kötelezettségének határidejét 2020. december 31-ről 2023. december 31-ig meghosszabbítja! A döntés értelmében - amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg - addig a TULAJDONOSOKNAK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGE NINCS! Bármilyen változás esetén tájékoztatni fogjuk a lakosságot!

 

dr. Bicskei Krisztina

jegyző

Dátum: 
2020.06.03