Tájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő fenti számú kormány rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmeket nyújthatnak be.

Tájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő fenti számú kormány rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen: 

 

bejelentes@kocser.hu

 

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette kérelmezőt.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.

Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.

Az egyes ügyfajtákhoz tartozó nyomtatványok a www. kocser.hu honlapról letölthetők.

További kérdés esetén hivatali időben tájékoztatást nyújt Tóth Istvánné igazgatási előadó   a 53/359-080 telefonszámon.

Kocsér, 2020. 05. 14.

 

                                                                                                          dr. Bicskei Krisztina

                                                                                                                      jegyző

 

Dátum: 
2020.05.19