FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
 
 
 
FELHÍVÁS
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni. 
 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
 
Kocsér településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát és módosítását az Eljr. rendelkezései és Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének partneri egyeztetés szabályairól szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete alapján véleményezésre bocsátom és
 
 
2019. június 6-án 15.00 órakor
az Önkormányzati Hivatal tanácstermében
tartandó lakossági fórumon ismertetem.
 
 
2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet alapján partner a település közigazgatási
területén:
a) ingatlannal rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet
 
A fórumon ismertetésre kerülő papíralapú munkarészek megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségén ügyfélfogadási időben a lakossági fórumot követő 8. napig.
 
Elektronikusan elérhető:
web helyről.
 
Vélemények, javaslatok papíralapon a Polgármesternek címezve a 2755 Kocsér Szent István tér 1. címre vagy elektronikusan a Polgármester e-mail címére (polgarmester@kocser.hu) címre küldhetők a lakossági fórumot követő 8. napig.
 
Kocsér, 2019. május 20.
 
Bodnár András sk.
polgármester
 
 
Dátum: 
2019.05.23
Csatolt dokumentum: