Választási tájékoztató

A 2019. május 26-i EP képviselő választáson szavazni 6.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 2. számú szavazókörben (Kocsér, Kossuth Lajos u. 14.) lehet.

A szavazás előtt választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy

– útlevél vagy

– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

 

A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

 

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – amennyiben azt a meghatározott határidőben és formában kérte – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/) lehet.

 

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett - választópolgáronként egyszer – új szavazólapot ad ki.

 

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 óra után - akár néhány perccel - érkezik, szavazatát akkor sem adhatja le, ha a szavazókör előtt a 19.00 óra előtt érkezők még sorban állnak.

 

dr. Bicskei Krisztina

HVI vezető 

 

 

Dátum: 
2019.05.06