Bölcsődei igényfelmérés

Tisztelt Kisgyermekes Szülők! Kérjük olvassa el igényfelmérőnket és töltse ki a nyilatkozatot.
Bölcsődei igényfelmérés
 
Tisztelt Kisgyermekes Szülők!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998.(IV.30.) NM rendelet hatályos rendelkezései szerint, amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.
 
A Gyvt. 42. § (1) bekezdése értelmében bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Településünkön jelenleg nem működik Önkormányzat által fenntartott bölcsőde.
Tájékoztatom, hogy bölcsődei ellátásban nem részesülhet az a gyermek, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.
A bölcsődei ellátási kötelezettség jövőbeli teljesítése érdekében az önkormányzat felhívást tesz közzé a bölcsődei ellátás igényének felmérése céljából.
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020. év tekintetében bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket jelen felhíváshoz mellékelt Nyilatkozat nyomtatványon tegyék meg.
Az igényeket – a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes képviselő által aláírt példányát – a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége (2755 Kocsér, Szent István tér 1.) címére kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2019. május 30. napjáig.
Tájékoztatom továbbá, hogy a nyilatkozat kitöltése az NM rendelet 34. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási és Kocsér Község Önkormányzata részéről ellátási kötelezettséget.
A mellékelt nyilatkozat kitöltésével az Önkormányzat feladatellátásának megszervezését segíti elő!
 
 Segítő közreműködését előre is köszönöm!
 
Dátum: 
2019.04.29
Csatolt dokumentum: