EP névjegyzék Tájékoztató

Tájékoztató a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásáról az Európai Parlament tagjainak választásán.

Tájékoztató a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásáról az Európai Parlament tagjainak választásán

 

I. Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Aki már a központi névjegyzéken szerepel, azon állampolgár legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. 

 

II. Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.

Aki 2019. március 20-át követően kerül a települési szavazóköri névjegyzékbe, azt a választópolgárt a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani.

A.) Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

a) legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten - visszavonhatja,

b) legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig - személyes vagy ügyfélkapus azonosítással interneten - visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

B.) Mozgóurna igénylés

A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

  • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
  • 2019. május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

C.) Külképviseleti névjegyzékbe vétel

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem megérkezésének határideje: legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óra. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja adatait. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. 

III. Levélben szavazók névjegyzéke

A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.

 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a kérelemben szereplő valamennyi személyes adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő adatokkal megegyezően.

Pontatlan vagy hiányos kérelemnek a választási iroda nem adhat helyt.

Az elutasítás esetén a kérelem ismételten benyújtható.

 

Részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzati hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg  a www.valasztas.hu weboldalt.

 

dr. Bicskei Krisztina

HVI vezető

 

Dátum: 
2019.04.02