Egészségház felújítás Kocséron

 

Egészségház felújítás Kocséron

Kocsér Község Önkormányzata 2017.08.24-én sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének
támogatása Pest megyében című, PM_EUALAPELLATAS _2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg,
támogatója a Nemzetgazdasági Minisztérium. 
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
A 81,23 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kocsér, Szabadság út 34 szám alatti egészségház kerül felújításra.
  

A projekt főbb adatai

 
Kedvezményezett neve: Kocsér Község Önkormányzata
Projekt címe: Egészségház felújítás Kocséron
A szerződött támogatás összege: 81 226 791,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A Támogatási Szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/26
 
A projekt tartalmának bemutatása
A pozitív támogatói döntést 2018. január 05-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. április 4-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását
követően hatályba lépett. 
 
A projekt keretében többek között fűtéskorszerűsítés, az orvosi váró akadálymentesítése és bővítése, a védőnői váró belső átalakítása, a személyzeti mosdók
bővítése, a tetőhéjazat bontása és cseréje, homlokzati és belső nyílászárók cseréje, a külső falak hőszigetelése, valamint a födém hőszigetelése történik.
 
A projekt elsődleges és legfontosabb célja, hogy a települési egészségügyi ellátás megfelelő színvonalú legyen, melynek eredményeképp korszerű szolgáltatást
tudunk biztosítani a település lakosainak. 
 
A felújítást követően megszűnik az épület alul és túlfűtöttsége. A szigetelésnek köszönhetően az épület energia ráfordítása töredékére csökken. A fejlesztés,
mind a szolgáltatás minőségében, mind az ellátást végző orvosok, asszisztensek, védőnők munkakörülményeinek javulásában hoz pozitív változást, illetve
a beruházás hatására a páciensek méltó körülmények között várakozhatnak és juthatnak egészségügyi ellátáshoz.
 
A kivitelezést a P-Solaris Kft végzi, akikkel a vállalkozási szerződés 2018.04.11-én aláírásra került.
 
A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2018.05.16-án megtörtént.